AMSTERDAM, Tongelaer 3 I

  • VERKOCHT onder voorbehoud

€ 349.000,00 k.k

Omschrijving

ALGEMEEN
Een licht en ruim driekamerappartement (66 m2) gelegen op de eerste verdieping van een net onderhouden wooncomplex met een balkon op het noorden. De woning is gelegen in een rustige en groene omgeving in Buitenveldert. Diverse voorzieningen, zoals winkels, horecagelegenheden en parken bevinden zich op loopafstand.

De woning is gelegen op de eerste verdieping en te bereiken via een net trappenhuis. Ook horen er drie ruime bergingen bij de woning, waarvan één in de onderbouw van 34m2 (met de mogelijkheid om hier een slaapkamer van te maken) en twee op de zolderverdieping.

WONEN
Via de hal zijn alle vertrekken te bereiken. De living is een ruime kamer met grote ramen die voor veel natuurlijk licht zorgen. De kamer en-suite wordt thans gebruikt als tweede zitkamer maar is ook geschikt als slaapkamer. De kamer en-suite heeft een Frans balkon met open slaande deuren.

KOKEN
De eenvoudige keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis en losse koel-vriescombinatie. De keuken biedt toegang tot de badkamer.

BADEN
De badkamer is voorzien van een wastafel en een inloopdouche. Tevens is er een aansluiting voor de wasmachine. De badkamer is zowel te bereiken via de keuken als de slaapkamer.

De toilet met fonteintje is separaat.

SLAPEN
De ruime slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van de woning. Met een kleine aanpassing is een tweede slaapkamer zo te creëren in de kamer en-suite. Daarnaast is het mogelijk om de zeer ruime berging in de onderbouw te betrekken bij de woning. De makelaar kan u hier meer over vertellen.

BUITEN
De woning heeft een balkon gelegen op het noorden. Deze is te bereiken via de slaapkamer of via de badkamer.

EXTRA
Bij de woning horen nog drie bergingen. Deze bergingen bevinden op de begane grond en op de zolderverdieping.

LOCATIE
Het appartement is gelegen in Buitenveldert in een rustige en groene omgeving. In de nabijheid van diverse voorzieningen en van het centrum van Amsterdam. Het Amsterdamse bos, het Aemstelpark, het uitgebreide winkelcentrum Gelderlandplein, de Internationale school, de Zuidas, de VU en het VU-ziekenhuis, sportvoorzieningen, kinderspeelgelegenheden en allerlei horecavoorzieningen liggen allemaal binnen handbereik.

De bereikbaarheid is uitstekend voor zowel de auto als het openbaar vervoer. Met het OV, met twee stations (RAI en Zuid WTC) in de buurt met diverse trein-, metro- en tramverbindingen. Deze stations hebben een goede verbinding met Schiphol, Centraal Station, Brussel, Frankfurt en Parijs. Lijn 5 brengt je naar Amstelveen en de binnenstad van Amsterdam. Ring A10 is te bereiken binnen een paar autominuten.

HIGHLIGHTS
– Woonoppervlakte ca. 66 m²;
– 1 slaapkamer met de mogelijkheid voor 2 extra “slaap”-kamers;
– CV-ketel uit 2009;
– 3 ruime bergingen:
– Servicekosten zijn € 144,58 per maand;
– Erfpachtcanon is afgekocht voor het huidige tijdvak tot 30-11-2058. De huidige eigenaar heeft in 2019 reeds een aanbod opgevraagd om de erfpacht onder gunstige voorwaarden eeuwigdurend af te kopen. Dit aanbod is vrijblijvend en overdraagbaar naar de nieuwe eigenaar;
– Actieve en professioneel beheerde VvE;
– Oplevering in overleg.

Note: In verband met Coronamaatregelen, plannen wij de bezichtigingen met maximaal 2 personen (exclusief makelaar). We werken met vaste tijden, dus wees op tijd!

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten zijn ingemeten conform NEN 2580 en zijn indicatief. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing”.
Notariskeuze: indien het object zich bevindt in Amsterdam, Amstelveen of Badhoevedorp zal de koopakte worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke notariële-beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De koper dient een notariskantoor aan te wijzen binnen een straal van 5 km van het ter verkoop aangeboden object.

*** English translation***

GENERAL
A bright and spacious three-room apartment (XX m2), located on the first floor of a neatly maintained residential complex, with balcony facing the North. The house is located in a tranquil and green environment in Buitenveldert. Various amenities are at walking distance, including shops, catering establishments and parks.

The house is located on the first floor and can be reached using a neat staircase. Three spacious storages are also part of the house, of which one in the substructure of 34m2 (with the option to realise a bedroom here) and two on the attic floor.

LIVING
All quarters are accessible from the hall. The living room is a spacious room with large windows, which ensure lots of incidence of natural light. The en-suite room is currently in use as second sitting room, but is also suitable as bedroom. The en-suite room has a French balcony with French doors.

COOKING
The simple kitchen features a 4-ring gas stove and loose refrigerator/freezer combination. The kitchen provides access to the bathroom.

BATHING
The bathroom features a washstand and walk-in shower. In addition, there is a connection for the washing machine. The bathroom is accessible both through the kitchen and the bedroom.

The toilet with washbasin is separate.

SLEEPING
The spacious bedroom is located at the rear of the house. A second bedroom is easily realised in the en-suite room with a small adjustment. In addition, it is possible to add the very spacious storage in the substructure to the house. The broker can tell you more about this.

OUTSIDE
The house has a balcony facing the North. It is accessible via bedroom or bathroom.

EXTRA
There are three storages that belong to the house. These storages are located on the ground floor and on the attic floor.

LOCATION
The apartment is located in Buitenveldert in a tranquil and green environment. In the vicinity of various amenities and the centre of Amsterdam. The Amsterdamse Bos, the Amstelpark, the comprehensive shopping centre Gelderlandplein, the Internationale School, De Zuidas, the VU and VU hospital, sports facilities, children’s play facilities and all kinds of catering establishments are all within reach.

Accessibility is excellent for both car and public transport. With public transport, two stations (RAI and Zuid WTC) in the neighbourhood with various train, metro and tram connections. These stations have a good connection to Schiphol Airport, Centraal Station, Brussels, Frankfurt and Paris. Line 5 takes you to Amstelveen and the inner city of Amsterdam. The A10 ring road is accessible within a few minutes by car.

HIGHLIGHTS
– Living area approx. 66 m²;
– 1 bedroom with the possibility for 2 extra “bed”-rooms;
– Central heating boiler from 2009;
– Three spacious storages;
– Service costs are € 144,58 per month;
– Leasehold ground rent is bought off for the current period up to 30-11-2058. The current owner already requested an offer in 2019 for perpetual surrender of the leasehold under favourable conditions. This offer is free of obligation and transferrable to the new owner;
– Active and professionally managed HOA;
– Transfer in consultation.

Note: Due to Corona measures, we plan the viewings with a maximum of 2 people (excluding the broker). We work with fixed time frames, so make sure you are on time!

“ We have composed this information with due care. On our part, however, no liability whatsoever is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All specified sizes are measured in accordance with NEN 2580 and are indicative. We advise you to call in an NVM / MVA Broker who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to take professional counseling, you are legally competent enough to oversee all matters that are of interest. The General Consumer conditions of the NVM are applicable ”
Notary choice: if the object is located in Amsterdam, Amstelveen or Badhoevedorp, the deed of sale will be drawn up according to the model of the Royal Notarial Professional Organization, Ring Amsterdam. The buyer must designate a notary’s office within a radius of 5 km from the object offered for sale.

Bekijk op de kaart

Plattegrond

  • Plattegrond
  • Plattegrond
  • Plattegrond
  • Plattegrond

Reageren

  • Contact code:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.