AMSTERDAM, Eurokade 31

  • VERKOCHT onder voorbehoud

€ 475.000,00 k.k

Omschrijving

**You will find the English translation below**

HEERLIJK ROYAAL EENGEZINSWONING GELEGEN IN HET DORPSE STADSDEEL NIEUW WEST MET EEN FIJNE TUIN OP HET ZUIDEN EN EEN UNIEKE AFGESLOTEN BINNENTUIN.

RUSTIG WONEN IN AMSTERDAM

Voor wie op zoek is naar ruimte, gemak en rust heeft zijn turn-key droomwoning gevonden, de woning is af en zo te betrekken! Deze ruime 3- verdiepingen tellende herenhuis is uw ideale woning omdat hij van alle gemakken is voorzien. De woning is zeer geliefd omdat er een zonnige achtertuin is met aangrenzend een afgesloten binnentuin! De dagelijkse boodschappen kunnen op loopafstand gekocht worden in het winkelcentrum, dat aan de overkant gelegen is. Daarnaast is de binnenstad per tram, bus of auto snel te bereiken.

INDELING

Begane grond
Via het entree komt u in de hal. De hal geeft toegang tot alle vertrekken. Op de begane grond komt u binnen in de prachtige ruime en lichte woonkeuken, die hoger is gelegen dan de voorgelegen stoep waardoor er vanuit de keuken een weids uitzicht is. De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals een 5-pitsgaskookstel, een professionele oven, een magnetron, vaatwasser, design afzuigkap, koelkast en vriezer. Door de open keuken komt u in de achtergelegen woonkamer met grote raampartijen, die mede door de zuidelijke ligging ervoor zorgen dat de woonkamer erg licht van karakter is. De gehele begane grond is voorzien van strakke donker grijze plavuizen vloer. Door middel van twee openslaande deuren krijgt u toegang tot de tuin. Achter in de tuin is een ruime schuur (2,12 x 3,13m) gelegen met elektriciteitsvoorzieningen. Verder vindt u op deze verdieping in de hal een toilet met fonteinen de meterkast aan. Via de vaste trap krijgt u toegang tot de eerste verdieping.

Eerste verdieping
Via de overloop krijgt u toegang tot één grote lichte woonkamer, een gemakkelijke optie bestaat om deze verdieping te splitsen in twee separate ruimten. Bijvoorbeeld aan de achterzijde een extra slaapkamer of werkkamer, de living blijft dan aan de voorzijde op de eerste verdieping. De gehele verdieping is voorzien van een zeer nette houten parket vloer en heeft door de grote raampartijen aan de achterzijde en de voorzijde veel lichtinval. Een vaste trap op de overloop geeft u toegang tot de tweede verdieping.

Tweede verdieping
Op deze verdieping zijn nu twee ruime slaapkamers gesitueerd, een luxe badkamer (die in 2016 vernieuwd is) en separaat toilet. De badkamer is voorzien van een ligbad, een inloopdouche met luxe glazen schuifdeur, een strak zwarte natuurstenen wastafel en meubel, grote spiegel medicijnkast en design radiator.

Derde verdieping (zolderverdieping)
De ruime zolderverdieping kan bereikt worden met een vaste trap.
Het (eenzijdig) aflopende dak van de zolderverdieping met dakkapel zorgt voor een ruimtelijk karakter en heeft zeer veel lichtinval. Deze ruimte wordt nu gebruikt als werkruimte, een tweede master bedroom bevindt zich aan de achterzijde en hier is ook de vliering voor nog meer bergruimte. Verder vindt u op deze verdieping een separate ruimte waar de CV, de mechanische installatie en de aansluiting en voor wasmachine en droger bevinden.

Vliering
Veel opbergruimte op de vliering die met een uitneembare trap te bereiken is (vanuit de master bedroom aan de achterzijde) . Bijzonder aan de vliering is het vele natuurlijke licht dat door de ramen binnenkomt (zuiden).

TUIN
De tuin heeft een gunstige ligging op het zuiden waardoor u van vele uren zon kunt genieten. De tuin beschikt over een grote schuur. De tuin is ook te bereiken via de gemeenschappelijke binnentuin.

Gemeenschappelijke tuin: uniek aan deze woning is de toegang tot de grote, fraai aangelegde en goed onderhouden gemeenschappelijke binnentuin met diverse fruitbomen. Deze is alleen toegankelijk voor de bewoners van de aangrenzende woningen. In de tuin vindt u meerdere zithoeken en volop speelruimte.

OMGEVING
Woonwijk De Aker wordt gewaardeerd als sociaal veilige en rustige buurt. De vele groenvoorzieningen en speelmogelijkheden maken het een geliefde woonbestemming voor ouders met kinderen. Alle benodigde voorzieningen, zoals winkels, scholen, openbaar vervoer e.d. zijn in de buurt aanwezig.
Alle benodigde voorzieningen, zoals winkels, scholen, openbaar vervoer e.d. zijn in de buurt aanwezig. Voor uw boodschappen kunt u terecht bij het op loopafstand gelegen winkelcentrum De Dukaat. Hier treft u vele winkels aan waaronder een Jumbo supermarkt met slijterij, bakker, slager, fietsenwinkel, kinderdagverblijf en een gezondheidscentrum met apotheek. Tevens treft u op loopafstand de tramhalte voor lijn 1 aan, welke u in ca. 25 minuten naar hartje Centrum brengt. Recreëren kunt u aan de rand van het Nieuwe Meer, Amsterdamse Bos en de Sloterplas.

DE AKER LIGT CENTRAAL EN GUNSTIG AAN DE RAND VAN AMSTERDAM
Via de omliggende snelwegen (A4, A5, A9, en A10) bereikt u onder andere Haarlem (10 min.), Hoofddorp, Amstelveen, Utrecht en Den Haag.
Het centrum van Amsterdam ligt binnen handbereik, zowel op de fiets, met de auto of met tramlijn 1 (in 20 min.).
Er zijn busverbindingen naar onder andere Schiphol en Sloterdijk.

BIJZONDERHEDEN
– Bouwjaar 1999
– Eengezinswoning
– Woonoppervlak van circa 146 m2
– 4 ruime slaapkamer
– Uitbreiding naar 5 slaapkamers is mogelijk
– Aparte ruimte voor de wasmachine en droger op de derde verdieping
– Geschikt voor beroep aan huis
– Vliering op de derde verdieping voor extra opbergruimte
– Vrij parkeren voor de deur
– Gelegen op erfpacht, afgekocht tot 2046
– Binnen schilderwerk in 2016, muren, plafond en kozijnen
– Buiten schilderwerk (achterzijde) april 2019
– Zonnige tuin op het zuiden
– Elektrisch bedienbaar zonnescherm over de hele breedte van de woning
– Grote gesloten binnentuin
– Oplevering in overleg

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten zijn ingemeten conform NEN 2580 en zijn indicatief. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing”

** English translation**

LOVELY GENEROUSLY SIZED SINGLE-FAMILY HOME LOCATED IN THE VILLAGE-LIKE CITY DISTRICT NIEUW WEST WITH A PLEASANT GARDEN FACING THE SOUTH AND A UNIQUE ENCLOSED COURTYARD.

TRANQUIL LIVING IN AMSTERDAM

For those who are looking for space, comfort and tranquillity, you have found your turn-key dream house. The house is finished and ready to move into! This spacious 3-storey manor is your ideal house, because it comes with all conveniences. The house is very popular since there is a sunny backyard with adjacent enclosed courtyard! The daily groceries can be bought at walking distance in the shopping centre, located at the other side. In addition, the inner city is easily reached by tram, bus or car.

Layout:
Ground floor
Through the entrance you arrive in the hall. The hall provides access to all quarters. On the ground floor you enter in beautiful spacious and bright kitchen diner, which is located at a higher elevation than the curb in front of pavement, resulting in a wide view from the kitchen. The open kitchen features various built-in appliances, including a 5-ring gas stove, a professional oven, a microwave, dishwasher, designer extraction hood, refrigerator and freezer. Through the open kitchen, you enter the living room behind it which features large windows, which, also thanks to the southern orientation, ensure that the living room is very bright. The entire ground floor features sleek dark grey tile flooring. There is access to the garden by means of two French doors. Located at the back of the garden is a spacious shed (2.12 x 3.13 m) with electricity supply. Furthermore, on this floor in the hall there is a toilet with washbasin and the meter cupboard. Through the staircase there is access to the first floor.

First floor
Through the landing you have access to one large bright living room, there is an easy option to split this floor into two separate areas. For example, you could create an extra bedroom or office at the back. The living room would then stay at the front side on the first floor. The entire floor features a very neat wooden floor and has a lot of light thanks to the large window units at both the back and the front. A staircase on the landing provides access to the second floor.

Second floor
There are now two spacious bedrooms located on this floor, as well as a luxurious bathroom (renewed in 2016) and separate toilet. The bathroom features a bathtub, a walk-in shower with luxurious glass sliding door, a sleek black natural stone washstand and furniture unit, large mirror medicine cupboard and design radiator.

Third floor (loft floor)
The spacious loft floor can be reached by a staircase.
The (on one side) sloping roof of the loft floor with skylight ensures a spacious atmosphere and there is a lot of light because of it. This area is currently used as office space. There is a second master bedroom at the back and there is also the loft here for even more storage space. Furthermore, on this floor there is a separate space where you can find the central heating boiler, the mechanical installation and the connection for washing machine and dryer.

LOFT
Lots of storage space in the loft, which can be reached by loft stairs (from the master bedroom at the back). What is particularly special about the loft is the high amount of natural light that enters through the windows (south).

GARDEN
The garden has a favourable location facing the south, which allows you to enjoy many hours of sun. The garden features a large shed. The garden can also be reached through the communal courtyard.

Communal garden: unique about this house is the access to the large, beautifully landscaped and well maintained communal courtyard with various fruit trees. This is only accessible for the residents of the adjacent houses. There are multiple sitting corners and there is plenty of space to play in the garden.

VICINITY
Residential neighbourhood De Aker is valued as a socially safe and peaceful neighbourhood. The many green amenities and opportunities to play make it a popular residential area for families with children. All required amenities, such as shops, schools, public transport and such are present in the neighbourhood.
All required amenities, such as shops, schools, public transport and such are present in the neighbourhood. For your groceries you can turn to shopping centre De Dukaat, located within walking distance. Here you will find various shops, including a Jumbo supermarket with liquor store, bakery, butcher, bicycle shop, daycare centre and a health centre with pharmacy. In addition, within walking distance there is the tram stop for line 1, which takes you to the heart of Centrum in approx. 25 minutes. There are recreational amenities at the edge of Nieuwe Meer, Amsterdamse Bos and Sloterplas.

DE AKER IS LOCATED CENTRALLY AND FAVOURABLY AT THE EDGE OF AMSTERDAM
Using the surrounding highways (A4, A5, A9 and A10) you can easily reach Haarlem (10 min.), Hoofddorp, Amstelveen, Utrecht and The Hague.
The centre of Amsterdam is within reach, both by bicycle, car or tram line 1 (in 20 min.).
There are bus connections to Schiphol Airport and Sloterdijk.

DETAILS
– Construction year 1999
– Single-family home
-Living area of approx. 146 m2
-4 spacious bedrooms
-Expansion to 5 bedrooms possible
-Separate area for washing machine and dryer on the third floor
-Suitable for practicing profession at home
-Loft on the third floor for extra storage space
-Free parking in front of the door
-Leasehold, paid until 2046
-Inside painting work done in 2016, walls, ceiling and window frames
-Painting work outside at the back in April 2019
-Sunny garden facing the south
-Electrically operated sunscreen across the full width of the house
-Large enclosed courtyard
-Transfer in consultation

“We have composed this information with due care. On our part, however, no liability whatsoever is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All specified sizes are measured in accordance with NEN 2580 and are indicative. We advise you to call in an NVM / MVA Broker who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to take professional counseling, you are legally competent enough to oversee all matters that are of interest. The General Consumer conditions of the NVM are applicable “

Bekijk op de kaart

Plattegrond

  • Plattegrond
  • Plattegrond
  • Plattegrond
  • Plattegrond

Reageren

  • Contact code:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.