PRIVACYVERKLARING

ELAN makelaars gaat zorgvuldig om met de privacy van de bezoekers van haar website en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt en waarom we deze gegevens vastleggen.


De persoonsgegevens die wij kunnen vragen indien ze relevant zijn:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres maar ook uw geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, herkomst van vermogen, legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum, onderwerp van uw afspraak.


Voor welke doeleinde?

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop, aankoop of verhuur van een object, het inplannen van bezichtigingen, u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, het geven van adviezen, het aangaan van opdracht bevestigingen of koop-/huurovereenkomsten, dan legt ons makelaarskantoor de gegevens vast en worden deze opgeslagen op een beveiligde server.


Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

Wanneer u contact met ons opneemt of een email stuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor, in een verkoopbrochures en op social media;
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor;


Doorsturen aan derden

Soms is het noodzakelijk om uw gegevens te delen met derden. Ten denken aan notarissen, collega makelaars, ontwikkelaars etc. Omdat uw privacy belangrijk voor ons is, sluiten wij met derden een verwerkersovereenkomst. Hierin staat hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en deze nooit mogen gebruiken voor eigen doeleinden.
Het kan ook zijn dat overheidsinstanties zoals de politie ons vraagt om persoonsgegevens te delen in het kader van de Wwft. In dergelijke gevallen dienen wij medewerking te verlenen.


Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Wij hebben hiervoor technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden en zien hoe onze website geraadpleegd wordt.


Vragen, klachten en wijziging van dit statement

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij ELAN Makelaars via onderstaande contactgegevens. Wij zullen het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.
Mocht u van oordeel zijn dat ELAN makelaars onvoldoende zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kunt u een klacht indienen bij ELAN Makelaars of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging privacy statement

Indien wijziging van dit privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 1 sept 2018.


Vragen?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.


ELAN Makelaars

Keizer karelweg 335
1181 RD Amstelveen
Telefoon: + 31 (0) 20-22 500 16
E-mail: info@elanmakelaars.nl